Špecializácia

  • Zmluvné právo
  • Právo obchodných spoločností

Predchádzajúce zamestnanie

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co., s.r.o.- právna asistentka, arbitrážne konanie

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta