Náš tím

JUDr. Ivana Zmeková

JUDr. Ivana Zmeková Advokátka

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, rok 2003 (štúdium ukončené s vyznamenaním)
Lenka Slatinská

Lenka Slatinská právna asistentka

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, študentka 2. ročníka