Právne služby založené na dlhoročných skúsenostiach

Naše služby

O nás

Sme nezávislou právnickou kanceláriou poskytujúcou komplexné právne služby domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám na celom území Slovenskej republiky. Našou snahou je vždy maximálne vyjsť v ústrety potrebám klientov a poskytnúť im kvalifikované právne služby a právne poradenstvo založené na dlhoročných skúsenostiach a odborných znalostiach členov nášho tímu. Právne služby sa snažíme poskytovať vždy tak, aby sa medzi nami a klientom vytvoril pevný vzťah vzájomnej dôvery, ktorý považujeme za základ pre dlhodobú a úspešnú spoluprácu.

Sme presvedčení, že najlepšou cestou pri právnom poradenstve je efektívny, flexibilný a komplexný prístup k riešeniu vašich požiadaviek. Usilujeme sa o to, aby sme poskytovali odborné právne poradenstvo, ktoré umožní presadiť vaše záujmy všetkými dostupnými právnymi prostriedkami. Prioritou je poskytovať právne služby rýchlo, diskrétne, efektívne a na vysokej odbornej úrovni.

Advokátska kancelária Zmeková & Partners poskytuje právne služby vo vybraných oblastiach práva (obchodné, občianske, pracovné, rodinné, správne, finančné). Za účelom efektívneho výkonu právneho poradenstva spolupracujeme s viacerými exekútormi, notármi, dražobnými spoločnosťami, inkasnými spoločnosťami, znalcami, ale aj s odborníkmi z neprávnych oblastí. Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku, a to v písomnej alebo ústnej forme, vždy podľa požiadaviek klienta.

Náš tím

JUDr. Ivana Zmeková

JUDr. Ivana Zmeková Advokátka

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, rok 2003 (štúdium ukončené s vyznamenaním)

Lenka Slatinská

Lenka Slatinská právna asistentka

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, študentka 2. ročníka